Pregledi in zdravljenje živali je naša osnovna dejavnost.  Po uspešno izpeljani diagnostiki se odločimo za konzervativno terapijo, to je zdravljenje z zdravili ali pa za različne posege, tudi kirurške.

Naši pacienti so večinoma psi in mačke,  pa tudi mali glodavci, dihurji, ptice ter nekatere eksotične živali, na terenu pa zdravimo konje. V zadnjem času se ukvarjamo tudi s svetovanjem čebelarjem in izdajo zdravil za zdravljenje čebel.

Zdravljenje je torej odvisno od diagnoze, za uspešnost zdravljenja pa je ključno sodelovanje med veterinarjem in lastnikom živali. Kadar zdravimo paciente s kroničnimi obolenji, naredimo program spremljanja za vsako posamezno žival.